Розіграш смартфону

22 Лютого, 2021 9:21 am Published by

Хочемо дарувати подарунки!

До най жіночного свята року – 8 березня  розігруємо смартфон Neffos X20!

Умови дуже прості:

Бути підписаним на наші сторінкі @sota.alliance в ФБ та Інста.

Поставити  публікаціям Facebook  та Instagram лайк.

Не забути запросити друзів (через @ім’я) долучитися до розіграшу. Більше коментарів – більше шансів.

Розіграш відбудеться 5 березня, результати будуть у сторіс.

Переможців виберемо серед коментарів під фото.  За допомогою програми випадкових чисел Random.org.

Важливо! Ваша сторінка повинна бути відкрита (чи на ФБ чи на Інста).

Бажаємо удачі та весни!

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

Розіграшу «Розіграш смартфону Neffos X20»

(далі «Правила» та «Розіграшу» відповідно)

 

м. Київ                                                                                                      «22» лютого 2021 року

 

  1. Загальні положення:

1.1. Організатор Розіграшу: Товариство з обмеженою відповідальністю «Сота-Альянс», що знаходиться за адресою: 03124, м. Київ, бул. Вацлава Гавела (Івана Лепсе), буд. 8 корпус 59 оф. 79. Код ЄДРПОУ 34001007  (надалі – «Організатор»).

1.2. Виконавець Розіграшу: Товариство з обмеженою відповідальністю «Сота-Альянс», що знаходиться за адресою: 03124, м. Київ, бул. Вацлава Гавела (Івана Лепсе), буд. 8 корпус 59 оф. 79; код ЄДРПОУ 34001007 (надалі – «Виконавець»).

1.3. Метою проведення Розіграшу є, просування на території України товарів, послуг Організатора.

2​. Умови проведення Розіграшу:

2.1. Місце проведення Розіграшу – у соціальній мережі Іnstagram https://www.instagram.com/sota.alliance/ та соціальній мережі https://www.facebook.com/sota.alliance

2.2. Загальний період проведення Розіграшу – з 10 години 00 хвилини за київським часом «22» лютого 2021 року по 20 годину 00 хвилин за київським часом «5» березня  2021 року включно.

2.2. Розіграш  не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Подарунків Розіграшу не формується з внесків Учасників Розіграшу.

2.1 Подарунок: Смартфон Neffos X20 – 1 шт.Model: ТP7071A ІMEI1868143040687112

  1. Вимоги до Учасників Розіграшу

3.1. Учасники Розіграшу – фізичні особи, які є громадянами України, який мають загальнодоступний та активний (є хоча б одна публікація за останній місяць) аккаунт у соціальних мережах Facebook та Іnstagram.

3.2. Участь у Розіграші неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

3.3. Організатор/Виконавець Розіграшу не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Розіграшу.

3.2. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:

– власники, працівники та представники (а також їхні найближчі родичі: чоловік або дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) Організатора/Виконавця та будь-якої компанії, залученої до організації та проведення Акції;

– іноземці й особи без громадянства;

– особи, що не проживають на території України на постійній основі або проживають на території АРК та в зоні проведення АТО;

– особи, що не виконали умови участі у Розіграші;

3.3. Участь в Розіграші обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється через їхніх законних представників у порядку, передбаченому законодавством України.

3.4. Учасники Розіграшу під час участі у Акції зобов’язуються:

3.4.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

3.4.2. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;

3.4.3. свідомо не створювати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Розіграшу;

3.4.4. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника у Розіграшу.

3.5. Беручи участь у Розіграші, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

3.6. Беручи участь у Розіграші, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, можуть оброблятися Організатором/Виконавцем з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т. ч. рекламного характеру, про наступні заходи/акції Організатора, а також на інші цілі, визначені даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою вільного поширення і використання Організатором/Виконавцем та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами доки не мине потреба.

3.8. Беручи участь в Розіграші, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором/Виконавцем Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т. ч. шляхом передачі третім особам) обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч., але не обмежуючись, право публікації (в т. ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

3.9. Беручи участь у Розіграші, Учасник визнає свою повну згоду з усіма умовами викладеними у даних правилах.

3.10. Беручи участь у Розіграші, кожен Учасник Розіграшу підтверджує, що з моменту початку його участі у Акції він належним чином інформований (без необхідності додаткового письмового повідомлення) про мету збору його Персональних даних, та ознайомлений з правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних».

3.11. Обробка персональних даних може здійснюватися Виконавцем/Організатором Розіграшу самостійно або може бути передана іншим особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

3.12. Виконавець/Організатор Розіграшу не несе жодної відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Також Виконавець/Організатор Розіграшу  не несе жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб внаслідок дій Учасника Розіграшу з розміщення таких персональних даних.

3.13. Учасник Розіграшу, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу участь у Розіграшу.

3.14. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі у Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Розіграшу, позбавляє його права на отримання належного йому Подарунку Акції.

3.15. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь у Акції. Виконавець/Організатор Розіграшу залишає за собою право відсторонити від участі у Розіграшу Учасників, які порушили положення та вимоги даних Правил.

  1. Порядок і спосіб інформування Учасників Розіграшу про Правила та результати Розіграшу

4.1. Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил: в куточку споживача, на сайті sota.ua та  анонсуванням в магазині, адреси яких зазначені в п.2.1 цих Правил.

4.3. Ці Правила Розіграшу ї набувають чинності з дати 22.02.2021 року.

4.4. Ці Правила Розіграшу можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Виконавцем протягом всього строку проведення Акції. Указані зміни можливі у випадку їхнього затвердження Організатором/Виконавцем та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила Розіграшу. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил Розіграшу.

  1. Умови участі у Розіграші:

5.1. Учаснику , що відповідає вимогам п.3. Правил, для участі у розіграші у Instagram та Facebook  необхідно:

5.1.1. Бути підписаним на сторінки організатора: https://www.instagram.com/sota.alliance/ та https://www.facebook.com/sota.alliance

5.1.2. Лайкнути публікацію з описом розіграшу на сторінках: https://www.instagram.com/sota.alliance/ та https://www.facebook.com/sota.alliance

5.1.3. Прокоментувати публікацію з описом розіграшу, вказавши в коментарях принаймні одне ім’я (через @ім’я) користувача соціальних мереж

5.1.4. Сторінки Учасника Розіграшу на період проведення Розіграшу та визначання переможців ( з 10.00 22.02.2021 по 20:00 5.03.2021)повинна бути відкритою.

 

  1. Визначення переможців Розіграші:

6.1. Переможця визначить організатор за допомогою інтернет сайту, що генерує істинно випадкові числа www.random.org,  який здобуде право на отримання подарунка.

6.2. Результати розіграшу Подарунка будуть оголошені 05 березня 2021 року на сторінках Організатора у соціальних мережах https://www.instagram.com/sota.alliance/ та https://www.facebook.com/sota.alliance

6.3.  Відеозапис визначання Переможця Розіграшу Подарунка за допомогою інтернет сайту, що генерує істинно випадкові числа www.random.org,  буде опубліковано 05 березня 2021 року на сторінці Організатора у соціальних мережах https://www.instagram.com/sota.alliance/ та https://www.facebook.com/sota.alliance

6.4. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від іх належного  виконання вважається відмовою Учасника  від участі в Розіграші та отримання Подарунка. У випадку порушення будь-якої з умов та/або вимоги цих Правил Розіграшу такий учасник втрачає право на отримання Подарунку та будь-якої компенсації.

  1. Отримання Подарунків Розіграшу

7.1. Організатор після оголошення результатів Розіграшу на сторінках в соціальних мережах: https://www.instagram.com/sota.alliance/ та https://www.facebook.com/sota.alliance зв’язується з Переможцем за допомогою соціальних мереж та затребує скан-копію документів: паспорту або водійські права, необхідних для вручення подарунку та інформацію про власний мобільний номер номер телефону , прізвище ім’я та по-батькові, адресу та відділення Нової пошти.

7.2. Організатор після отримання від Переможця Розіграшу інформації та копії документів, зазначених в п. 7.1. Правил, не пізніше ніж 30 календарних днів  направляє Подарунок через службу доставки «Нова Пошта» за адресою відділення, яке було повідомлене Переможцем. Доставка подарунка здійснюється за кошти організатора.

7.2. У разі виявлення неможливості вручення Подарунку Розіграшу Переможцю Розіграшу  Організатор має право розпорядитися незатребуваним Подарунком Розіграшуї на свій розсуд.

7.3. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за подальше використання Переможцями Подарунків після їх вручення та/або за неможливість Переможцями скористатися належним їм Подарунками з будь-яких причин.

  1. Інші умови Розіграшу

8.1. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість контакту з одержувачами Подарунків. Одержувачі Подарунків несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації.

8.2. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Розіграші кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Акції, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його Персональних даних.

8.3. Організатор/Виконавець Розіграшу залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками/Переможцями Розіграшу, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

8.4. Терміни, що використовуються в даних Правилах, відносяться виключно до даної Акції.

8.5. Організатор/Виконавець Розіграшу не несе відповідальності за невиконання зобов’язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання будь-яких форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежі, повені, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Розіграшу обставини.

Магазини-учасники aкції


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sota01/sota.ua/www/wp-content/themes/html5blank-stable/single-promo.php on line 64