8% на всі аксесуари

5 Березня, 2021 10:08 am Published by

Весна дарує знижки!

Тільки з 5.03 по 10.03 8% на всі аксесуари в обраних магазинах мережі.

Без додаткових умов.

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

рекламної Акції  «8% на всі аксесуари»

(далі «Правила» та «Акція» відповідно)

 

м. Київ                                                                                                      «04» березня 2021 року

 

 1. Загальні положення:

1.1. Організатор Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «Сота-Альянс», що знаходиться за адресою: 03124, м. Київ, бул. Вацлава Гавела (Івана Лепсе), буд. 8 корпус 59 оф. 79. Код ЄДРПОУ 34001007  (надалі – «Організатор»).

1.2. Виконавець Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «Сота-Альянс», що знаходиться за адресою: 03124, м. Київ, бул. Вацлава Гавела (Івана Лепсе), буд. 8 корпус 59 оф. 79; код ЄДРПОУ 34001007 (надалі – «Виконавець»).

1.3. Метою проведення Акції є, просування на території України товарів, послуг Організатора Акції, формування і підтримки обізнаності, а також залучення нових споживачів і збільшення обсягів продажу товарів, послуг Організатора Акції.

2​. Умови проведення Акції:

2.1. Територія проведення акції: (перелік торгівельних точок, наведених нижче, крім АРК та зони проведення АТО:

 1. Дніпро, пр. Вольний, 2а, Київстар
 2. Київ, вул. Миколайчука, 11, Київстар
 3. Київ, вул. О. Малишка, 4/2, Київстар
 4. Стрий, вул. Майдан Ринок, 5/12, SOTA
 5. Дрогобич, пл. Ринок, 5, SOTA
 6. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110, SOTA
 7. Дніпро, пр. Яворницького, 113, Vodafone
 8. Київ, пр. Маяковського, 26, Київстар
 9. Київ, пр. Маяковського, 26, Vodafone
 10. Одеса, вул. Ак. Філатова, 18, Vodafone
 11. Одеса, вул. Добровольського, 114/2, Vodafone
 12. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110, Vodafone
 13. Одеса, пл. Старосінна, 1,2/3, Vodafone
 14. Одеса, пр. Добровольського, 98, Vodafone
 15. Ізмаїл, вул. Пушкіна, 4, Vodafone

 

2.2. Загальний період проведення Акції – з 10 години 00 хвилини за київським часом «5» березня 2021 року по 20 годину 00 хвилин за київським часом «10» березня 2021 року включно.

2.2. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Подарунків Акції не формується з внесків Учасників Акції.

 1. Вимоги до Учасників Акції

3.1. Учасниками Акції можуть стати дієздатні громадяни України, яким на момент участі в Акції виповнилося 18 років, які постійно проживають на території України, та які в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, викладені в даних Правилах (надалі – Учасник/Учасники Акції).

3.2. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:

– власники, працівники та представники (а також їхні найближчі родичі: чоловік або дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) Організатора/Виконавця та будь-якої компанії, залученої до організації та проведення Акції;

– іноземці й особи без громадянства;

– неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

– особи, що не проживають на території України на постійній основі або проживають на території АРК та в зоні проведення АТО;

– особи, що не виконали умови участі у Акції;

3.3. Участь в Акції обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється через їхніх законних представників у порядку, передбаченому законодавством України.

3.4. Організатор/Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

3.5. Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються:

3.5.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

3.5.2. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;

3.5.3. свідомо не створювати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

3.5.4. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника у Акції.

3.6. Беручи участь у Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

3.7. Беручи участь у Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, можуть оброблятися Організатором/Виконавцем з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т. ч. рекламного характеру, про наступні заходи/акції Організатора, а також на інші цілі, визначені даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою вільного поширення і використання Організатором/Виконавцем та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами доки не мине потреба.

3.8. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором/Виконавцем Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т. ч. шляхом передачі третім особам) обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч., але не обмежуючись, право публікації (в т. ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

3.9. Беручи участь у Акції, Учасник визнає свою повну згоду з усіма умовами викладеними у даних правилах.

3.10. Беручи участь у Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку його участі у Акції він належним чином інформований (без необхідності додаткового письмового повідомлення) про мету збору його Персональних даних, та ознайомлений з правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних».

3.11. Обробка персональних даних може здійснюватися Виконавцем/Організатором Акції самостійно або може бути передана іншим особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

3.12. Виконавець/Організатор Акції не несе жодної відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Також Виконавець/Організатор Акції не несе жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб внаслідок дій Учасника Акції з розміщення таких персональних даних.

3.13. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу участь у Акції.

3.14. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі у Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому Подарунку Акції.

3.15. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь у Акції. Виконавець/Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі у Акції Учасників, які порушили положення та вимоги даних Правил.

 1. Порядок і спосіб інформування Учасників Акції про Правила та результати Акції

4.1. Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил: в куточку споживача та анонсуванням в магазині, адреса якого зазначена в п.2.1 цих Правил.

4.3. Ці Правила Акції набувають чинності з дати 05.03.2021 року.

4.4. Ці Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Виконавцем протягом всього строку проведення Акції. Указані зміни можливі у випадку їхнього затвердження Організатором/Виконавцем та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил Акції.

 1. Умови участі у Акції

5.1. Учаснику, що відповідає вимогам п.3. Правил, для участі у Акції необхідно:

5.1.1. Завітати в магазин, адреси яких вказані в п. 2.1 та зробити покупку аксесуарів та отримати можливість на знижку 8% від роздрібної вартості на їх придбання;

 

5.1.4. Вартість знижки розраховується від загальної вартості аксесуарів.

 

 1. Визначення переможців Акції

6.1. Переможці Акції — це Учасники Акції, які здобули право на отримання знижки за умови виконання Умов Акції, зазначеної в п.5 даних Правил.

6.2. Впродовж всього періоду Акції, один Учасник Акції може взяти участь в Акції необмежену кількість разів.

6.3.  Результати визначення Переможців Акції є остаточними та оскарженню не підлягають.

 1. Отримання Подарунків Акції

7.1. Подарунок Акції отримує лише особа, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил (Переможець Акції), і виключно у порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Переможець із будь-яких причин не може отримати Подарунок особисто, такий Переможець не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

7.2. У разі виявлення неможливості вручення Подарунку Акції Переможцю Акції Організатор має право розпорядитися незатребуваним Подарунком Акції на свій розсуд.

7.3. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за подальше використання Переможцями Подарунків після їх вручення та/або за неможливість Переможцями скористатися належним їм Подарунками з будь-яких причин.

 1. Обмеження використання умов Акції:

8.1 Пропозиція не розповсюджується на продаж по безготівковому розрахунку;

8.2 Акційні пропозиції не сумуються з іншими, тобто в термін перетину з іншими акціями покупцю надається можливість скористатись лише однією з запропонованих акційних пропозицій;

8.3 Акційна пропозиція розповсюджується у кредит чи розстрочку.

 1. Інші умови Акції

9.1. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість контакту з одержувачами Подарунків. Одержувачі Подарунків несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації.

9.2. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Акції, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його Персональних даних.

9.3. Організатор/Виконавець Акції залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками/Переможцями Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

9.4. Терміни, що використовуються в даних Правилах, відносяться виключно до даної Акції.

9.5. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за невиконання зобов’язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання будь-яких форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежі, повені, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставини.

 

Магазини-учасники aкції

Київ, вул. Івана Миколайчука, 11

Київ

вул. Івана Миколайчука, 11

(067) 535 45 46

Графік роботи
Пн – Сб 9.00 – 19.00
Нд 10.00 – 18.00

Vodafone, Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, 113

Дніпро

пр. Дмитра Яворницького, 113

(066) 623 28 23

Графік роботи
Пн – Сб – 9.00 – 18.00
Нд 9.00 – 17.00 

Одеса, пл. Старосінна, 1, 2/3 ВД

Одеса

Vodafone пл. Старосінна, 1,2/3

(099) 555 30 29

Графік роботи
Пн – Нд 8.30 – 19.00

Ізмаїл, Vodafone, вул. Пушкіна, 41

Ізмаїл

Vodafone вул. Пушкіна, 41

(050) 883 65 66

Графік роботи
Пн – Сб 8.00 – 18.00
Нд 8.00 – 17.00

Одеса, Vodafone, вул. Добровольського, 98

Одеса

Vodafone вул. Добровольського, 98

(050) 198 43 38

Графік роботи
Пн – Нд 9.00 – 19.00

Vodafone, Одеса, вул. Добровольського, 114/2

Одеса

Vodafone вул. Добровольського, 114/2

(099) 725 70 09

Графік роботи
Пн – Нд 9.00 – 19.00

Одеса, Vodafone, вул. Академіка Філатова, 18

Одеса

Vodafone вул. Академіка Філатова, 18

(050)198 28 80

Графік роботи
Пн – Нд 9.00 – 19.00 

Vodafone, Київ, пр. Червоної калини, 26

Київ

пр. Червоної калини, 26

(066) 748 40 44

Графік роботи
Пн – Сб 09.00 – 19.00
Нд 10.00 – 19.00

Київ, пр. Червоної калини, 26

Київ

пр. Червоної калини, 26

(067) 520 04 64

Графік роботи
Пн – Сб 09.00 – 19.00
Нд 10.00 – 19.00

Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110

Одеса

Vodafone, вул. Пантелеймонівська 110

(066) 757 15 55
(067) 381 51 15

Графік роботи
Пн – Нд 9.00 – 19.00